Utazás és Outdoor webáruház
A felkészült utazó boltja
Aktuális promóciók:
Összes...

Nyereményjátékaink általános játékszabályzata

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve a Herbály Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Bercsényi utca 32/a) tagjait, a Társaság és a Társaság tagjainak munkatársait, valamint ezek - a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti - közeli hozzátartozóit.

A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. Ingyenes a nyeremény játékban való részvétel. És nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
A nyereményjátékban minden, a játékleírásban lévő feladatokat elvégző személy részt vesz.
Ezen személyek köréből sorsoljuk ki a nyerteseket. A nyeremények felhasználhatók legkésőbb a leírásban meghatározott ideig.

A nyeremény átvételének feltételei:
 A nyerteseket a megadott e-mail címükre küldött levélben,
 illetve a Facebookon értesítjük nyereményükről,
 valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról.

A Herbály Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért.
A Herbály Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a Herbály Autó Kereskedelmi és Szolgáltató  hivatalos Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztesek nevét.A nyertes játékos vállalja, hogy jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.


A Szervező jogai


A Herbály Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Herbály Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A Herbály Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Herbály Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Herbály Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.


Adatkezelés


Azáltal, hogy a játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím) a Herbály Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Herbály Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mindaddig, amíg a játékban részt vevő írásban nem tiltja meg a Herbály Autó Kft. számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi.

Az adatszolgáltatás önkéntes.


Információkérés

A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: info[@]herbalyauto.hu